Wat is het?

Kindercoaching is een laagdrempelige, praktische, kortdurende en toekomstgerichte vorm van hulpverlening voor kinderen met een hulpvraag.

In deze vorm van coaching staat de belevingswereld van het kind centraal. Het uitgangspunt is steeds zijn of haar manier van denken, voelen en doen. Ieder kind heeft zijn eigen talenten, kwaliteiten en vaardigheden.

Be A Wonder houdt zich niet bezig met de oorzaak van een 'probleem' maar reikt het kind tools en mogelijkheden aan om beter met een situatie om te kunnen gaan. Belangrijk is dus om het kind inzicht te geven in zijn of haar sterke kanten!

Centraal in de behandeling staan ontdekken, oefenen en ervaren. Wanneer het kind zich bewust is van zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden, leert hij deze gericht in te zetten en zo problemen zelf op te lossen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en leert het kind trots te zijn op zichzelf! Uiteraard spelen de ouders in dit proces een belangrijke rol.

Voor wie?

Kindercoaching is voor alle kinderen in de leeftijd van 5 t/m 16 jaar die hulp kunnen gebruiken bij:

*zelfvertrouwen

*zelfbeeldproblemen (ik ben stom, ik ben dom)

*concentratie en ontspanning

*angst (bijvoorbeeld faalangst)

*verbeteren van sociale vaardigheden

*pestproblemen

*verdriet (verwerken van verdriet bij overlijden, ziekte)

*verwerken van een scheiding

*gedragsproblemen (boosheid, agressie, liegen)

*slaapproblemen

*een "vol" hoofd

*hooggevoeligheid

*puberteit

Werkwijze

Be A Wonder werkt volgens het volgende stappenplan:

1. Kennismaking

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek, wat alleen met de ouders is, gaan we samen kijken of kindercoaching geschikt is voor uw kind. Eventueel wordt er meteen een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek

2. Intake

Tijdens het intake-gesprek zijn de ouders met het kind aanwezig en bespreken we welke hulp het kind nodig heeft. U kunt tijdens dit gesprek vragen stellen, zorgen en verwachtingen uiten en ik verzamel de nodige informatie die ik nodig heb om het traject op te starten. Ik probeer ook een indicatie te geven voor het aantal benodigde sessies. Een afspraak voor de eerste sessie wordt gemaakt.

3. Het traject

Het coachingstraject duurt gemiddeld 6-8 sessies. Hierbij ga ik uit van 1 sessie per week a 60 minuten. Voor elk kind ziet het coachingstraject er anders uit omdat elk kind andere interesses en kwaliteiten heeft. Uiteraard worden de sessies perfect afgestemd op uw kind. Na elke sessie worden de ouders per mail, door middel van een verslag, op de hoogte gehouden van hetgeen er heeft plaatsgevonden tijdens de sessie.

Het contact met de ouders is wekelijks en het aantal benodigde sessies wordt samen afgestemd. Eventueel vindt er halverwege een tussentijds gesprek plaats over de vorderingen en de vervolgstappen.

4. Evaluatie/afronding

Als afronding van het coachingstraject volgt een eindgesprek. Het kind kan hierbij aanwezig zijn als dit gewenst is. De ouders ontvangen een eindverslag en het bereikte doel en de huidige situatie wordt uitvoerig besproken. Natuurlijk is er veel ruimte voor complimenten en wordt het kind niet meteen losgelaten, een keer mailen of bellen mag altijd!